Ana Sayfa Sağlık 29 Mart 2023 135 Görüntüleme

Türk Toraks Derneği: “Süreyyapaşa Yerinde Dönüştürülmelidir!”

İstanbul’da zelzele riski nedeniyle tahliyesine karar verilen hastaneler ortasına bir yenisi daha eklendi. Maltepe’de bulunan, teneffüs hastalıkları alanında ülkenin kıymetli hastaneleri ortasında birinci sıralarda yer alan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki başka hastaneye taşınmasına karar verildiği öğrenildi. Türk Toraks Derneği mevzuyla ilgili BSHA’ya açıklama yaparak, hastanenin sıhhat kurumu olması kuralıyla bağışlandığının altını çizdi, yerinde dönüşüm daveti yaptı. Hastanenin bir kısmının süreksiz müddetle Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne taşınacağı belirtildi. Türk Toraks Derneği, Süreyyapaşa toprağında yarı çelik prefabrik hastanenin kısa müddette yapılacağı bilgisinin yönetim tarafından hastane çalışanlarıyla paylaşıldığını, dernek olarak yapılan çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.  

Süreyyapaşa Sıhhat Kurumu Koşuluyla Bağışlanmıştır

Kahramanmaraş sarsıntılarının akabinde sarsıntı bölgelerinin dışındaki vilayetlerde de bina tespitleri yapılmaya başlanarak bilhassa sıhhat tesislerinde acil dönüşüm çanları çalmaya başladı. Zelzele riski taşıması nedeniyle metropol kent İstanbul’da tarihi değere sahip hastanelerden; Cerrahpaşa ve Çapa Tıp’ta tahliyeler gerçekleştiriliyor. Bir hastane tahliye haberi de Maltepe’de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden geldi. Sıhhat kurumu olması kaidesiyle Adalet Süreyya İlmen tarafından bağışlanan Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin zelzele riskli bina özelliğinde olduğunun 2018 yılında belirtildiği, 6 Şubat sarsıntılarından sonra hastane ile ilgili iki farklı hastaneye tahliye kararı alındığını açıklayan Türk Toraks Derneği, Bilim Sıhhat Haber Ajansı’na (BSHA) yaptığı yazılı açıklamada ‘yerinde dönüşüm’ daveti yaptı. 

 “Süreyyapaşa Bir Tarih ve Kültürdür”

Cerrahpaşa ve Çapa Tıp, Şişli Etfal hastaneleri üzere Maltepe’de bulunan Süreyyapaşa Hastanesi de kentin kültürüne kıymetli katkıda bulunan, tarihi yapısıyla da değer taşıyan hastaneler ortasında yer alıyor. İstanbul’da, Kahramanmaraş zelzeleleri sonrasında merkezi pozisyonda olan ve tarihi değer taşıyan hastanelerdeki tahliyelere yönelik açıklamalar devam ediyor. Kentin sıhhat tesislerinde dört bir yandan ‘yerinde dönüşüm’ daveti yapılıyor. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sarsıntı riski nedeniyle iki farklı hastaneye taşınacağı ile ilgili Türk Toraks Derneği, Türkiye’de teneffüs hastalıkları alanında kıymetli bir yeri olan hastanenin kendi yerinde, en süratli formda dönüştürülmesinin değerine dikkat çekti. 

Süreyyapaşa Toprağında Yarı Çelik Prefabrik Hastane Yapılacağı Belirtildi

Türk Toraks Derneği Merkez İdare Heyeti Üyeleri yazılı açıklamada, göğüs hastalıkları alanının uzmanlık derneği olarak, göğüs hastalıkları alanının bu çok kıymetli hastanesinin taşınma süreci hakkındaki görüşünü kamuoyuna ve muhataplarına iletmeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.  Türk Toraks Derneği, “Ülke genelinde var olan tüm sıhhat kurumlarının binalarının sarsıntı açısından kâfi direnci sağlayabilecek bir yapıda olması gerektiği ve mümkün bir sarsıntı sürecinde topluma sunulacak sıhhat hizmetinin kesintisiz biçimde devamının sağlanmasının zarurî olduğu açıktır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin binalarının sarsıntı açısından riskli binalar ortasında olduğu ve bu nedenle süratle sarsıntı riski düşük binalara nakli süreksiz tahlil olarak çalışanlara duyurulmuştur. Süreyyapaşa yerinde yarı çelik prefabrik hastanenin kısa müddette yapılacağı bilgisinin yönetim tarafından hastane çalışanlarıyla paylaşıldığı belirtilmiştir” açıklaması yaptı. 

Adalet Süreyya İlmen ‘Sağlık Kurumu Olması’ Kaidesiyle Bağışladı

Hastanenin sıhhat kurumu koşuluyla bağışlanan bir alan üzerinde konseyi olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Üyeleri açıklamada şu cümlelere yer verdi: “Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bizim açımızdan yalnızca İstanbul’da teneffüs sistemi hastalıklarının kıymetli bir yükünü üstlenen kurum değildir. Tersine gerek geçmiş mirası, gerekse bugünkü yetkinliği nedeniyle bir ekol ve okuldur. Bu nedenle süreksiz taşınma sürecinde ve gelecekte de bu ekol ve okul yapısının ihtimamlı biçimde korunması, tek çatı altında ömrüne devam etmesi ve çağımızın bakış açısıyla eksiklerinin tamamlanarak referans bir torasik merkez olarak geleceğe aktarılması gereklidir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul’da göğüs hastalıkları alanının kıymetli bir yükünü üstlenen, birebir vakitte tarihi geçmişi olan kadim bir sıhhat kurumumuzdur. Bilindiği üzere kelam konusu hastane, 1950 yılında Adalet Süreyya İlmen’in ‘Sağlık kurumu olarak kullanılmak şartıyla’ hibe ettiği bir alanda faaliyetine başlamıştır. Bu çerçevede sayın İlmen’in de kaidesine bağlı kalınarak kelam konusu alanın tamamının sıhhat kurumu olarak devam ettirilmesi zorunluluktur.”

Aynı Yerde En Kısa Müddette Yenilenmelidir!

“Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul’da göğüs hastalıkları açısından hem çok değerli bir ekol, hem de sunduğu hizmet istikametinden vazgeçilmez bir hastanedir” açıklaması yapan Türk Toraks Derneği şunların altını çizdi: “Bu hastanenin sarsıntı açısından durumu, muhtemel akıbeti, olacaksa taşınma sürecinin tertibi ve muhtemel bir İstanbul zelzelesinde üstleneceği rol, Sıhhat Müdürlüğü ve hastane başhekimliğin yanı sıra lokal idareler, sıhhat meslek örgütleri, sıhhat sendikaları ve uzmanlık derneği olarak tarafımızın da bulunduğu bir yapıda kararlaştırılmalıdır. Derneğimiz hastanenin taşınma süreci ve sonrasını yakından izleyecek, talep olması halinde gerekli katkıları sunmak için işbirliğine açık olacak ve mevzuyu hem hasta hem sıhhat çalışanlarının faydası açısından gündeminde tutacaktır. Tekrar tıpkı yerde, birebir güçle en kısa müddette, daima birlikte devam edilmesi halk sıhhati ve çalışan tüm Süreyyapaşa grubu için en büyük dileğimizdir.”

Bir Kısmının Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne Taşınması Planlanıyor

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin süreksiz taşınma yerlerinden birisinin Sultanbeyli Devlet Hastanesi olduğu bilgisini paylaşan Türk Toraks Derneği, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne toplu taşıma ile ulaşım mühleti, trafiğin ağır olmadığı bir günde en uygun ihtimalle 2 saat ortasında değiştiğine, hastane çalışanlarının yükle çalıştıkları hastane etrafında ikâmet ettikleri dikkate alınırsa bu trafik yükünün İstanbul trafiğini daha da ağırlaştıracağı dikkate alınmasını söyledi.  Süreksiz taşınma sürecinde gerek Süreyyapaşa Hastanesi’nden, gerekse de İstanbul’un Anadolu yakasındaki kıymetli merkezlerden (Kadıköy Rıhtım, Göztepe, Maltepe, Ümraniye vs) Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne fiyatsız servis araçlarının işlerliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 

“Taşınması Teneffüs Kasveti Çeken Hastalar İçin Sorun Yaratabilir” 

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’ni merkeze alarak 500 ve bin 500 metre uzaklıkta hastanenin etrafında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası dışında yataklı kamu sıhhat kurumunun olmadığına dikkat çeken Türk Toraks Derneği, Süreyyapaşa Hastanesi’nin taşınmasının, hastaların sıhhat hizmetlerine erişiminde, bilhassa teneffüs sistemi hastalıkları açısından kapatılamayacak bir sıkıntıya yol açacağına vurgu yaptı. Dernek İdare Şurası, “Söz konusu sorunu yaşamamak için geçiş sürecinde Süreyyapaşa EAH’nin bir bütün olarak korunarak, kalıcı binaları tamamlanana kadar süreksiz bir mühletle, Marmara Üniversitesi Pendik EAH’a bağlı Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası’nda ayaktan ve yataklı hizmetinin bugün mevcut olduğu biçimiyle devamının sağlanması düşünülmelidir” teklifinde bulundu. Türk Toraks Derneği ayrıyeten, Süreyyapaşa Hastanesi’nin yakın etrafının dışında yer alan kamu sıhhat hastane sayısının da hayli kısıtlı olduğunu belirterek ayrıntılı bilgiler verdi: “Bu kurumlar ortasında 535 hasta yatağıyla Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, 400 hasta yatağıyla Sultanbeyli Devlet Hastanesi, bin 205 hasta yatağıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kent Hastanesi ve 50 hasta yatağıyla Maltepe Devlet Hastanesi dikkat caziptir. Hiç kuşkusuz bu hastanelerde mevcut bulanan kelam konusu yatak sayıları, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin tersine yalnızca göğüs hastalığı alanına ilişkin değil tüm kollara ilişkin hastalara hizmet vermektedirler. Öte yandan bu hastaneler ortasından en yüksek hasta yatağı sayısına sahip olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Kent Hastanesi’nin Kartal, Maltepe, Adalar, Pendik ve Tuzla olmak üzere beş başka ilçede hizmet verdiği dikkate alındığında teneffüs sistemi hastalıklarına sahip olan hastalar için Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yalnızca göğüs hastalarına yönelik 555 yatağa sahip olmasının ikâme edilemeyecek kıymeti daha yeterli anlaşılabilir. Bu nedenle süreksiz taşınma sürecinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’den azalacak her hasta yatağı, göğüs hastalıkları alanında açığı kapatılamayacak bir sorun ve hastalarda hizmete erişememe durumu yaratacaktır.”

Tüberküloz Hastaları İçin Değerli Bir Hastane

“Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yüksek hasta yatak kapasitesine sahip olması dezavantajlı hastalara müspet ayrım yapabilme imkânını var etmektedir. 74 yataklı tüberküloz ve 72 yataklı palyatif servisler bu olumlu ayrımın yansıdığı kimi alanlardır. Bilindiği üzere Sıhhatte Dönüşüm Programıyla birlikte, ülkemizde, giderek tüberküloz ve palyatif servis yatakları azalmaktadır. Halbuki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul’un en fazla hasta yatak sayısına sahip tüberküloz ve palyatif servislerini barındırmaktadır. Hastanenin taşınma sürecinde her iki servisin de yatak sayısında azalma yapılacağı bilinmektedir. Bu azalmanın manası, İstanbul’daki verem hastalarının ve ölümcül sıhhat meseleleri olan yükle yaşlı ve ek hastalıkları bulunan hastaların kendi başlarına kalacakları gerçeğidir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin taşınma süreci, İstanbul’da zati epeyce problemli olan tüberküloz problemini katmerleştirerek arttıracaktır. Bununla birlikte hala Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bilhassa dirençli verem hastaları tarafından vilayet dışından da hasta kabul ettiği dikkate alınırsa azalacak tüberküloz yataklarının olumsuz tesiri ülke çapında olacaktır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bünyesinde kamu hastaneleri ortasında en fazla sayıda hasta yatağının bulunduğu uyku merkezi vardır. Taşınma sürecinde bu merkezin yatak sayısındaki muhtemel azalma, hastaların hizmete ulaşamamasına ve mecburen özel sıhhat kurumlarına yönelmelerine yol açacaktır. Benzer biçimde epey yüksek sayıda yatak kapasitesine sahip olan ağır bakım ve teneffüs sistemi hastalıklarının sağaltımında kritik role sahip olan pulmoner rehabilitasyon kısımları de taşınma sürecinde yaşanacak küçülmeden olumsuz etkilenecek ve bu kliniklerin hizmet sunduğu hastalar sıhhat hizmetine erişemeyeceklerdir. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH’nin hala yıllık poliklinik hizmet sayısı 310 bindir ve her ay en az 250 şahsa bronkoskopi süreci yapılmaktadır. İstanbul’un Anadolu yakasındaki hiçbir hastanenin teneffüs sistemi hastalarına yönelik olarak bu türlü bir kapasitesi ve imkânı yoktur. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise hastane çalışanlarının büyük bir özverisi ile bu seviyedeki bir solunumsal hastalık yükünü üstlenmektedir. Hastanenin taşınma periyodunda bu yükü azaltabilecek her uygulama, bilhassa Anadolu yakasında ikamet eden göğüs hastalarının sıhhat hizmetine ulaşamaması manasına gelecektir.”

1600 Yatak İle Kapasitesi Yüksek Bir Hastane 

“1952 yılında 50 yataklı olan yapı, 1976 yılında bin 600 hasta yatak kapasitesine ulaşmıştır. 1957 yılından itibaren bünyesinde göğüs cerrahi hizmeti de sunan hastane Aralık 2018 tarihinden itibaren zelzele açısından riskli olduğunun belirtilmesi nedeniyle bu hizmeti kendi cerrahi binasında sunamamakta olup diğer bir merkeze taşınmıştır. Ortadan geçen dört yılda göğüs cerrahisi binası için bir tahlil olmamış olması, 6 Şubat 2023 sarsıntısı sonrası taşınacak olan öteki hastanenin geleceği ile ilgili tasamızı arttırmaktadır. Hastanenin yetkinliği bakımından büyük bir kayıp manasına gelen bu eksikliğin giderilmesi ve hastanenin tekrar hem göğüs hastalıkları, hem göğüs cerrahisi tarafından uzman bir merkez haline dönüşmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte hastanede 2001 yılında SSK bünyesinde birinci açık kalp ameliyatı, 2009’da birinci başarılı akciğer nakli yapılmış olduğu unutulmamalı ve hastane kompleksi tarihinin getirdiği mirasa yakışır biçimde kardiyovasküler cerrahi tarafından de yetkinleştirilmelidir.”

Kadın Tüberküloz Hastaları Fiyatsız Tedavi Ediliyor

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüberküloz, çok ilaca dirençli tüberküloz teşhis ve tedavisinde ülkemizde ve dünyada öncü kuruluşlardan birisi olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği, “hastane hala gerek ülke içinden, gerekse de etraf ülkelerden çok sayıda hastanın şifa bulduğu değerli bir referans merkezidir. Bu yapısı, Adalet Süreyya İlmen’in tarafından bilhassa bayan tüberküloz hastalarının fiyatsız tedavi edilmesi şartı ile çizilen tarihi misyonunun, yıllar içerisinde oluşturduğu yetkinlikten kaynaklanmaktadır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH yıllardan beri solunumsal ağır bakım hizmeti ile İstanbul’un ve ülkemizin birincilerinden olması, ülkemize çok sayıda bilim insanı yetiştirmesi ve verdiği hizmetlerle uzmanlık alanımızın kıymetli bir ekolü olma misyonunu sürdürmektedir. Çeşitli hastanelere dağıtılacak kurumsal yapı, göğüs hastalıkları uzmanlık alanının tüm bileşenlerinin sinerji ile bir ortada olmalarından kaynaklanan kıymetin kaybolması riskini taşımaktadır” bilgilerini paylaştı. (BSHA- Bilim Sıhhat Haber Ajansı)

instagram beğeni satın al | ISO 9001 belgesi veren firmalar
Hoşgeldin deneme bonusu Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort hack forum warez forum hacker sitesi muğla escort fethiye escort bodrum escort marmaris escort gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betexper yeni giriş betexper giriş betexper istanbul escort bayan mersin escort eryaman escort Dudullu escort
Manavgat Escort deneme bonusu veren siteler