Ana Sayfa Ekonomi 31 Mart 2022 117 Görüntüleme

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi

Kabul edilen hususlara nazaran, taksitle satış kontratlarında temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ait şartlar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak biçimde değiştirilecek. Taksitle satış mukavelelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki başka kuralların yanı sıra kalan borç yerine kontratta yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı kararları uygulanacak. Böylelikle tüketicilerin, ödedikleri fiyat ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı üzere meçhul periyodik tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması münasebetiyle yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması kaidesi kaldırılacak. Bu kaide sadece faiz oranı artırımını kapsayacak formda değiştirilecek.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KONUT PROJELERİNDE TESLİM MÜHLETİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine ve konut finansmanı kontratlarına sigorta yaptırılmasını kapsayan unsurları, “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla yine düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı data saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ilişkili sigorta yaptırılamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu ile kredi veren, kredi temaslı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi kontratını, konut finansmanı mukavelesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi temaslı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak gayesiyle meblağ sigortalarında kalan borç fiyatıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi kontratı ile konut finansmanı kontratı, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutlar, kontratta belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun mühletler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim mühleti 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici ismine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devranı halinde de zaman ve teslim yapılmış sayılacak.

ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR

Başta mobilya olmak üzere niteliği prestijiyle farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istek ve muhtaçlıkları doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile aralı mukavelelerde genel kural olan 30 günde teslim yahut ifa edilme yükümlülüğünden istisna tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; uzaklıklı kontratlara ait olarak yönetmelikle belirlenen konulara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve kelam konusu konuları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ait yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması zarurî unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Aralı kontratlara ait süreçlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık edilen süreçlere ait kayıtları tutacak, ilgililere verecek.

Aracı hizmet sağlayıcıların, satıcı yahut sağlayıcılar ile olan kontratlarına uymaması nedeniyle düzenlemelere karşıtlığa yol açarsa, terslik teşkil eden her bir süreçten sorumluluğu bulunacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen aralıklı mukavelelerin bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ait sorumluluk halleri ile teslim yahut ifa sonrası bedelin satıcıya yahut sağlayıcıya aktarıldığı durumlar dışında, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim yahut ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayıcıyla birlikte tüketicilere karşı müteselsil sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yahut sağlayıcı ismine kurulmasına aracılık ettikleri aralıklı mukavelelere ait olarak; tedarik edememe, stok yetersizliği üzere nedenlerle kontrat konusu mal ya da hizmetin hiç ya da gereği üzere teslim yahut ifa edilememesine neden olmalarından sorumlu tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yahut ifa vakti üzere tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında değerli bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye yapılan ön bilgilendirmeyle uyumlu olması ve ispatına ait sorumlu olacak.

DEVRE MÜLKLERE DÜZENLEME

Teklifle, devre tatil kontratlarının kapsamı ile düzenlenme metot ve asılları açıklığa kavuşturuluyor.

Devre tatil satışının finansal kiralamayla yapılması durumunda da devre tatil mukavelelerine ait kanun kararları uygulanacak.

Tıpkı hakka husus devre tatil kontratlarının, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen yol ve asıllar kapsamında devre mülk mukavelesi formunda kurulması zarurî olacak.

Kooperatif yahut ticaret şirketi paydaşlığı ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği muhafazadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi hedefiyle devre tatile bahis mal üzerinde tıpkı hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, devre tatil kontratından cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma mühleti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı doküman alma yasağı, birebir hakka mevzu devre tatil kontratı olan devre mülk mukavelelerini de kapsayacak formda genişletilecek. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü evrak, tüketici tarafından geçersiz olacak.

Devre mülk hakkı veren mukaveleler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil kontratı kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren mukaveleler hariç olmak üzere, devre tatil mukaveleleri en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil mukavelesinden kaynaklanan tatil hakkını muhakkak bir periyot için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün evvel sağlayıcıya bildirirse, o periyot için tüketiciden rastgele bir isim altında bir bedel talep edilemeyecek.

YENİLENMİŞ ESERLER

Yenilenmiş eserlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren taban bir yıl garanti verilmesi mecburî olacak. Lakin özelliği nedeniyle kimi malların garanti kuralları Ticaret Bakanlığınca öteki bir ölçü ünitesiyle de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar fakat Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi kuralıyla yenilenmiş eser olarak satılabilecek. Yenileme merkezleri, Bakanlıktan yetki evrakı alacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ait doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen adap ve asıllara nazaran Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Genel Şurada, teklifin ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının akabinde TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime orta verdi. Erdoğmuş, ortanın akabinde kurulun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Ensonhaber

instagram beğeni satın al | ISO 9001 belgesi veren firmalar
Hoşgeldin deneme bonusu Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort hack forum warez forum hacker sitesi muğla escort fethiye escort bodrum escort marmaris escort gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betexper yeni giriş betexper giriş betexper Dudullu escort
Manavgat Escort https://www.turkcasino.net/ tokat escort deneme bonusu veren siteler cheapest viagra cheapest viagra hack hack