Ana Sayfa Sağlık 13 Mayıs 2023 3 Görüntüleme

THD’den Hemşireler Günü’nde ‘Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz’ Mesajı!

Türk Hemşireler Derneği (THD) 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Ankara’da bir program düzenledi. Hemşireler birinci olarak Anıtkabir’de Ulu Başkan Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı, hürmet duruşunda bulunarak, anıta çelenk bıraktı. Akabinde Hemşireler Günü Programı, Lösante Hastanesi’nde devam etti. Programda açılış konuşmasında Lösante Sıhhat Bakım Hizmetleri genel Koordinatörü Fatoş Gürbüz, Lösante İdare Konseyi Lideri Dr. Üstün Ezer ve THD Genel Lideri Azize Atlı Özbaş konuşma gerçekleştirdi. Merasimde ayrıyeten 6 Şubat Depremleri’nde hayatını kaybeden sıhhat çalışanları, hemşireler anılarak, herkese başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. 

THD Lideri Özbaş: Tükeniyoruz, Ülkede Tutunamıyoruz!

THD 12 Mayıs Programı’nda genel Lider Özbaş, yetkililere ve halka davette bulunarak 10 unsurluk manifesto sunumunu gerçekleştirdi. Özbaş, günümüz Türkiye’sinde hemşirelerin refahının sağlanamadığını, hemşirelerin göç yolunda olduğunu belirterek; “hemşireler, olumsuz çalışma şartları, çok iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet üzere pek çok aksilikle çaba etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir. Pekala neden? Zira hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, kişisel sıhhatlerini koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz, ülkede tutamıyoruz” vurgusunda bulundu. 

THD Genel Lideri Azize Atlı Özbaş merasimde yaptığı konuşmasına, son yıllarda global ve ulusal seviyede yaşanılan afetlerin, felaketlerin her yerde ve her şartta en evvel ve kesintisiz sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sıhhat hizmetlerin geldiğini gösterdiğini vurgulayarak başladı. Özbaş, “Sağlık hizmetlerinin yüzde sekseninin uygulayıcısı ise hemşirelerdir. Halkın hak ettiği sıhhat bakımını alabilmesinin garantisi hemşirelerdir. Adil ve insan merkezli bakıma erişmenin ve sürdürmenin garantisi hemşirelerdir. Global sıhhat meselelerinin üstesinden gelmede, global sıhhate erişme ve geliştirmede kilit sıhhat çalışanları hemşirelerdir. Daha sağlıklı toplumlar, gelişen iktisat ve güçlü uluslar için kilit sıhhat çalışanları hemşirelerdir. Lakin hala hemşireler görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görülmeye devam etmektedir” dedi. 

Hemşireler Göç Ediyor Zira Refahları Sağlanamıyor!

Özbaş, “Pandeminin tesirlerinin devam ettiği, zelzele felaketinin açtığı yaraların acısını birinci günkü üzere hissettiğimiz bu günlerde hemşireler, olumsuz çalışma şartları, çok iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet üzere pek çok aksilikle çaba etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir. Pekala neden? Zira hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, ferdi sıhhatlerini koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz, ülkede tutamıyoruz. Ülkemizde hemşirelik mesleği tehdit altındadır, hasebiyle sıhhat hizmetlerinin niteliği ve geleceği tehdit altındadır; geleceğimiz tehdit altındadır. 2023 yılında dünyadaki hemşire açığı 30 milyonu bulmuştur. Global bir kriz olarak da tabir edilen hemşire işgücündeki açık, hemşire göçünün kelam konusu olduğu bizim üzere ülkelerde çok daha büyük bir sıkıntıdır. Ülke olarak hemşirelik mesleğine yatırım yapmamız, bir öteki sözle sıhhat hizmetlerine yatırım yapmamız, geleceğimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Zira sıhhat ve sıhhat hizmetleri bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak kabul edilmeli ve önemsenmelidir” diye konuştu. 

THD’den Yetkililere ve Halka Değerli Davet: 

Cumhuriyetin 100. yılında, 90. yaşını kutlayan Türk Hemşireler Derneği olarak, Cumhuriyetin hemşireleri olarak, halkımıza ve yetkililere sesleniyoruz; “Hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, ülkede tutulmasına öncelik veriniz. Hemşirelerin çalışma şartlarını iyileştiriniz. Baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış ve iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli tedbirleri alınız. İçinde hemşirelerin de yer aldığı tüm sıhhat çalışanları için adil, insan onuruna yakışır halde hayatı mümkün kılacak bir ödeme sistemi getiriniz. Toplumun sıhhat ve bakım ihtiyaçlarını temel alarak hemşirelik iş gücü planlaması yapınız ve gerekli kaynakları sağlayınız. Hemşirelik eğitimine yatırım yapınız, hemşirelik eğitiminde niteliği gözetiniz.Hemşirelik mevzuatını uygulayınız, güçlendiriniz, hemşire rol ve sorumluluklarımızın tam olarak yerine getirmemizin önündeki pürüzleri kaldırınız. Bizler sıhhat çalışanlarıyız, bilim insanlarıyız, araştırmacılarız, eğitimcileriz ve önderleriz. Bu alanlarımıza hürmet duyunuz ve gerekliliklerini yerine getirmemiz için şartları oluşturunuz, geliştiriniz.Hemşireliğin tecrübeli ve muteber sesi olarak, 90 yıllık deneyimiyle toplumuza hak ettiği bakımı sunabilecek nitelikte bir hemşirelik için gayret eden derneğimizin sıhhat siyasetlerinde faal rol almasını destekleyiniz. Unutmayınız; Hemşireliğe yatırım; geleceğe yatırımdır, güçlü ve sürdürülebilir sıhhat sistemlerine yatırımdır.”

Hemşirelerden 12 Mayıs Mesajı!

Törende hemşireler, “Yaşamak ve Yaşatmak” istiyoruz davetinde bulunarak,  “önlenebilir bir durum nedeniyle hayatımızı kaybetmek istemiyoruz. Esirgeyici sıhhat hizmetlerine yatırımların artırılması, milletlerarası standartlara uygun çalışma şartları ve ortamların sağlanmasını, sıhhat sistemlerinin pandemi üzere fevkalâde durumlara hazır olmasını, sıhhatte sıfır tolerans, sıfır şiddet, sıhhat hizmetlerinin idaresinde liyakata dayalı atamalar, sıhhat çalışanları ve ailelerine yönelik psikososyal dayanak programları sağlanmasını, çalışma saatleri, hasta hemşire oranlarının  milletlerarası seviyeye çıkarılmasını, nitelikli hemşirelik mesleğinin icrası için hemşirelik mesleğinin icrasının hemşirelere bırakılmasını, her disiplinin hem kendi hem başka disiplinlerin meslek sonlarını bilmesini, sıhhatle ilgili mevzuatları nitelikli ve inançlı sıhhat hizmetinin sunumuna hizmet etmesini” vurguladı.

“Başhemşirelik Müessesini Geri İstiyoruz”

THD merasiminde ayrıyeten hemşirelik hizmetlerinin idaresinde, “başhemşirelik ünvavını tekrar istiyoruz” iletisi verildi. Başhemşirelik kuruluşunun kaldırılarak Bakım Hizmetleri Müdürlerinin gündeme getirilmesine dikkat çekilen merasimde, “bu kısımda hemşirelik dışı meslek kümelerinin görevlendirilmesi, yöneticilerin, hemşirelik çalışma alanlarında sıhhat teknikerlerinin görevlendirilmesi, liyakata dayalı görevlendirmeme, uzun çalışma saatleri ve fazla mesai, hemşirelere hemşirelik dışı vazifelerin yaptırılması, mobbing uygulaması ve dayanak olmaması üzere meselelerin hemen çözülmesi için davet yapıldı. 

Hemşirelerin Yüzde 50’si Tükenmişlik Hissediyor

THD tarafından 12 Mayıs’ta düzenlenen programda, “Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz” başlıklı konuşmada THD Genel Lider Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Bulut, hemşirelik mesleğine yönelik gerçekleştirilen araştırmalardan çıkan değerli sonuçları açıkladı. Bulut, yapılan araştırmalarda hemşirelerin yüzde 67’sinin şiddete uğradığını belirttiklerini, Covid-19 vaktinde hemşirelerin yüzde 50’sinin tükenmişlik sendromu yaşadığını belirtti. Bulut, “hemşirelerin yüzde 50’si hem işi bırakmayı hem mesleğini bırakmayı düşünüyor. Memleketler arası Ebeler Konfederasyonu (ICM) bu durumda iki temasını ortaya koyuyor; inançlı ve sağlıklı çalışma şartları hemşirelik haklarına hürmet duyarak, hemşirelerin haklarını verip, hemşireleri işte tutmak için strateji belirlenmesi gerektiğini belirtiyor. Hemşirelik iş gücü planlanmalıdır” diye konuştu. 

Hemşire Göçü’nde En Çok Avrupa Ülkeleri Tercih Ediliyor

Törende ayrıyeten THD tarafından gerçekleştirilen Hemşire Göç Eğilim Çalışması sonuçları da paylaşıldı. Avrupa’da hemşire açığı olduğu, hemşire göçünde en fazla Avrupa ülkelerine müracaat yapıldığı belirtildi. Atama ve istihdam sorununa dikkat çekilerek, “2022 yılında yaptığımız ankette de çok yüksek oranda iştirakçi hemşirelerin yüzde 76’sı göç etmek istiyor. Bunun en değerli nedenlerinden birincisi ekonomik nedenler, ikinci sorun meslek algısı ve üçüncü neden şiddet olaylarıdır” vurgusunda bulunuldu. 

Yılda 15 Bin Hemşire Mezun Ediliyor!

Hemşirelik eğitimine yatırım yapmanın, eğitim niteliğinin artırılmasının ehemmiyetinden bahsedilerek, Türkiye’de 168 hemşirelik okulu olduğu, yılda 15 bin hemşirenin mezun edildiği vurgulandı. Yüksek kontenjan sıkıntısına dikkat çekilen merasimde Hülya Bulut şunlara dikkat çekti: “Hemşireliği hemşire öğretir, fakat veterinerler hemşirelik öğretiyor. Sertifika programları var. Alt yapı sorunlarımız var. Akreditasyon kümemiz kurullarımız var. THD olarak sıkıntılara tahliller üretmeye çalışıyoruz. Bir öbür meselemiz mesleğin icrası, mevzuat ve rollerde ezalar var. Hemşirelik kanunumuz ve 2011 yılında çıkan hemşirelik yönetmeliğimiz var. Herkesin kendi yasa ve sorumluluklarının farkında olması gerekmektedir. Uzmanlık alanı çalışmalarımız devam ediyor. Hemşireler yüksek lisans ve doktora  programlarını tamamladığında hemşirelere uygun takım verilmesi çok değerlidir. Dünyada hemşireler ‘yaptığımız rollerin halk şuurunda değil’ diyor. THD olarak hemşirelik mesleği konusunda toplumda farkındalık yaratmak için çabamıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşirelik idaresi ve liderlik konusunda kıymetli adımlar atıyoruz. Derneğimizin 90. yılında da her yerde olmaya çalışıyoruz.” (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

hacker sitesi Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cep bahis betexper yeni giriş betexper giriş betexper
hack forum forum bahis onwin fethiye escort gaziantep escort gaziantep escort hack forum hacker sitesi bursa escort meritking meritking meritking meritking giriş izmit escort adana escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler Tarafbet izmir escort istanbul escort marmaris escort