Ana Sayfa Sağlık 12 Haziran 2023 4 Görüntüleme

“Gerçek Hayat Hikayelerinden Uyarlanan Diziler Hasta Mahremiyeti İhlalidir”

Psikiyatristler, ‘gerçek hayat hikayesinden uyarlanılmıştır’ ibareli dizilerde kişi ismi gizlense de ruhsal meseleleri olan bireylerin kıssalarının paylaşılmasının hasta mahremiyeti ihlali olduğuna dikkat çektikleri makalede değerli ihtarlarda bulundu. 

Türkiye’de son yıllarda yeni bir dizi dalgası hakim. ‘Gerçek Hayat Öyküsü’nden Uyarlanılmıştır’ ibaresini hem ulusal yayın yapan kanallarda hem de fiyatlı dizi/film platformlarında sıkça görür olduk. ‘Ruhsal sorun yaşayan kişi ve bireylerin gerçek hayat hikayeleri, klinik görüşmeleri’nin gündüz neslindeki programlarda ve dizi senaryolarıyla ticari tasa güdülerek kullanımına psikiyatristlerden reaksiyon geldi. Uzmanlar, “Ruhsal sorun yaşayan bir bireyin ömür hikayesinin bir firmaya sunularak dizi haline getirilmesi konusunda, o şahıstan bir müsaade alınmış olması; o kişinin kendi hayatını televizyon ekranında görmesi ve öbürleri tarafından da görülmesinin yaratacağı ruhsal yükü hafifletmez. Bir başka sakınca, bu dizilerin içerikleri incelendiğinde bayana, hayvana ve çocuğa şiddet, ensest bağlantılar, cinsel istismar, fizikî ihmal ve fizikî istismar, duygusal ihmal ve istismar üzere travmatik tecrübeler abartılı bir biçimde izleyiciye sunulmasıdır. Bu manzaraların yayınlanmasında ruh sıhhati uzmanlarının bir kesim da olsa role sahip olmuş olmaları meslek etiğine aykırıdır” dedi.

Psikiyatristlerin Makalesi, Gülseren Buğdaycıoğlu’nu Akıllara Getirdi

Türkiye Psikiyatri Derneği’nde (TPD) misyonlu Psikiyatristler Prof. Dr. Mehmet Yumru ve Dr. Oğuzhan Herdi tarafından Klinik Psikiloji Dergisi’nin son sayısında yayımlanan ‘Günümüzde Kitle Bağlantı Araçları ve Ruh Sıhhati Alanında Etik’ başlıklı makalede, rastgele bir isim verilmese de; hasta kıssalarını kitaplaştıran ve kitapları senaryolaştırılan bir isim akıllara geldi. Son yıllarda Türkiye’de çabucak hemen tüm kanallarda ‘gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır’ ibaresi bulunan dizilerin senaryolarında; Psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu’nun ismini sıkça görüyoruz. Buğdaycıoğlu’nun ismini birinci olarak TRT 1’de 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Günahsızlar Apartmanı dizisi ile tanıdığımız Buğdaycıoğlu’nun ismini şu anda birçok kanalda psikiyatristin kitaplarından uyarlanan diziler ‘gerçek hayat hikayesi’ ya da ‘gerçek hayat öyküsünsen uyarlanılmıştır’ ibaresiyle izleyiciyle buluşuyor. Camdaki Kız, Çöp Adam, Yalıçapkını, Yüzyıllık Mucize, Ömer bunlardan yalnızca birkaç tanesi….. 

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yumru.

“Ruh Sıhhati Uzmanının Medyadaki Yeri Toplumu Bilgilendirmekten Öteye Gitmemelidir”

Psikiyatri Uzmanları; Prof. Dr. Mehmet Yumru ve Antalya Bilim Üniversitesi Klinik Psikoloji Anabilim Kısmı Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Herdi, Klinik Psikoloji Dergisi’nde, ‘‘Günümüzde Kitle İrtibat Araçları ve Ruh Sıhhati Alanında Etik’ bahisli bir makale kaleme aldı. Meslektaşlarına, “Ruh sıhhati alanında kıymetli bir halk sıhhati sorunu haline gelen kitle bağlantı araçlarında yaşanan etik ihlaller için hepimize kıymetli vazifeler düşmektedir” davetinde bulunan Yumru ve Herdi, ‘ruh sıhhati uzmanlarının medyadaki misyonunun televizyon ekranları başta olmak üzere görsel medyadaki yeri toplumu bilgilendirmekten ve uygun sıhhat hizmetini alabilmesi ismine yönlendirmekten daha öteye gitmemelidir’ hatırlatması yaptı.  

Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuzhan Herdi.

 ‘Gerçek Ömür Öyküsü’ Uyarlamalı Dizilere Eleştiri!

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yumru ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuzhan Herdi tarafından kaleme alınan makalede; ulusal yayın yapan birçok televizyon kanalında yayınlanan gündüz programlarında sıhhat çalışanlarının konuk olarak alınması, dizi nesillerinde hasta ve doktor ortasındaki saklılığın ‘gerçek hayat hikayesinden uyarlanmıştır’ ibaresiyle transferi konusuna dikkat çekildi. Psikiyatristler Prof. Dr. Yumru ve Dr. Herdi, “Sağlık alanında diziler, sinemalar, gündüz jenerasyonunda yer alan programlar toplumun her vakit dikkatini cezbetme özelliğine sahip olmuştur. Bu nedenle her devirde hastanede geçen diziler ya da sinemalar ve bilhassa gündüz nesli olarak isimlendirilen programlarda sıhhat hizmeti verenlerin iştirakleriyle çekilen kısımlar ya da yalnızca sıhhat çalışanlarını konuk olarak alan programlar mevcuttur. Kelam konusu ruh sıhhati olduğunda ise bu işin tabiatında yer alan hasta mahremiyeti kavramı; psikoterapi odasında yalnızca psikoterapist ve hastanın yer alması, sürecin yalnızca o odada yer alan bireylere özel olması, insan ruhsallığının anlaşılmazlığı, birtakım ruhsal hastalıkların tabiatı gereği sahip olduğu ve bazen toplum tarafından anlaşılması güç olan belirtilere sahip olması (sanrı, varsanı, işlevsel nörolojik belirtiler, takıntılar, zorlantılar vb.) bu alanı işin profesyoneli olmayanlar tarafından daha da cezbedici hale getirmektedir. Bu cezbedici özellikler son devirde yurt içinde yayın yapan televizyonların içerik üreticilerinin de bir oldukça dikkatini çekmiş olmalı ki bugün hem fiyatsız hem de paralı televizyon kanallarında giderek artan sayıda programlar, diziler ve sinemalar kanalların yayın akışlarının büyük bir kısmını kaplamaya başlamıştır. Neredeyse her kanalda “Gerçek Ömür Hikayesinden Uyarlanmıştır” ismi altında muhtemelen ruh sıhhati sorunu bulunan ve yardım arayışında olan bireylerin hayat kıssalarının eklemeler ve çıkarmalarla sunulduğu diziler mevcuttur. Daha da ötesi bir gündüz jenerasyonu programında şahısların gönderdikleri ses kayıtları ya da canlı telefon irtibatları üzerinden aslında psikoterapi ya da muayenehane odasında yer alması gereken bilgilerin paylaşıldığı görülmektedir” tespitinde bulundu. 

Ruhsal Bozukluğu Olanların Ömür Hikayeleri Dizi ve Sinemalarda Yer Almalı Mıdır?

Psikiyatristler Yumru ve Herdi, ruh sıhhati bozukluğu olan şahısların ömür kıssalarının dizilerde ve sinemalarda yer almasının ve kitle irtibat araçları aracığıyla ticari telaş güdülerek etik pahalara alışılmamış bir biçimde metalaştırılmasının sakıncalarının olduğuna dikkat çekti. Makalede, “Ruhsal bozukluğu olanlar, diziler ve sinemalarda nasıl yer almalı ya da almamalıdır?” soruları çerçevesinde bu çeşit yayınların sakıncalarına dikkat çekildi. Psikiyatri uzmanları, “Ruh sıhhati çalışanlarının televizyon ekranlardaki yeri neresidir, nasıl olmalıdır? Birinci olarak sakıncalarından başlamak gerekirse, ömür hikayesinin bir firmaya sunularak dizi haline getirilmesi konusunda o şahıstan bir müsaade alınmış olması o kişinin kendi hayatını televizyon ekranında görmesi ve öbürleri tarafından da görülmesinin yaratacağı ruhsal yükü hafifletmez. Bir başka sakınca, bu dizilerin içerikleri incelendiğinde bayana, hayvana ve çocuğa şiddet, ensest bağlantılar, cinsel istismar, fizikî ihmal ve fizikî istismar, duygusal ihmal ve istismar üzere travmatik tecrübeler abartılı bir biçimde izleyiciye sunulmasıdır. Ruh sıhhati çalışanlarının temel vazifesi ruhsal şifa dağıtmak iken bu çeşit ruh sıhhati sıkıntıları olan bireyleri damgalama ve izleyenlerin örselenmesine yol açan bu imgelerin yayınlanmasında bir modül da olsa role sahip olmuş olmaları meslek etiğine terstir. Tıpkı vakitte kollayıcı ruh sıhhati hizmetleri açısından bakıldığında da bu dizilerde sunulan travmatik tecrübelerle bireylerin nasıl baş edebileceğinin bilgisi sunulmamaktadır” vurgusunda bulundu.  

Hasta Mahremiyeti Vurgusu!

“Mahremiyet değerli etik kurallardan biridir” hatırlatmasında bulunan Psikiyatristler Yumru ve Herdi, hasta ve danışandan alınan bilgilerin hasta ve danışan doktor ortasında kalması, bir televizyon programı üzerinden izleyici ile paylaşılmaması gerektiğini belirtti. Makalede ayrıyeten, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yer alan ilgili unsurlara yer verildi. Yönetmeliğin 21. Husus b bendinde yer alan, “Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile direkt teması gerektiren başka süreçlerin makul bir zımnilik ortamında gerçekleştirilmesini, hasta/danışan ile her türlü temasta mahremiyete hürmet gösterilmesi zaruridir (*). Şahısların özel bilgilerinin ve ruhsal süreçlerinin, kendi onamları olsa dahi, reyting hedefleri ile bu biçimde sergilenmesi mesleksel kurallara, insan haklarına ve temel etik kodlarına aykırıdır” hatırlatması yapıldı. Psikiyatristler Yumru ve Herdi, ayrıyeten bir psikiyatri tabibinin kitle bağlantı araçlarında sır saklama yükümlülüğünün olduğuna işaret ederek, Türkiye Psikiyatri Derneği Ruh Hekimliği Meslek Etiği Kuralları 7. Maddesi’nde açıkça tanımlanan; “Ruh hekimliği (psikiyatri) tıp biliminin bir kısmıdır ve her ruh tabibi tıbbın kozmik etik prensiplerine uymak zorundadır (*)” hususuyla ikazda bulundu. 

“Vaka Hikayelerinin Sunulması Ruh Sıhhati Eğitiminin Bir Kesimi Olarak Kalmalıdır”

“Ruh sıhhati çalışanlarının televizyon ekranları başta olmak üzere görsel medyadaki yeri toplumu bilgilendirmekten ve uygun sıhhat hizmetini alabilmesi ismine yönlendirmekten daha öteye gitmemelidir” uyarısı yapan Prof. Dr. Yumru ve Dr. Herdi, “Vaka sunumları meslek eğitiminin bir modülü olmakla birlikte gerçek insanların olay hikayelerinin sunulması ruh sıhhati eğitimi ve bilimsel toplantıların bir modülü olarak kalmalıdır. Gözetici ve bilgilendirici sıhhat hizmeti olarak beşere ve topluma dair müşahedelerin halka sunulmasının yanında bu bilgilerle ne yapacakları ve nasıl baş edeceklerinin de sunulması gerekmektedir” dedi. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 

hacker sitesi Shell download cami halısı cami halısı cami halısı cep bahis betexper yeni giriş betexper giriş betexper
hack forum hacker sitesi hack forum forum bahis onwin fethiye escort gaziantep escort gaziantep escort bursa escort meritking meritking meritking meritking giriş izmit escort adana escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler Tarafbet izmir escort istanbul escort marmaris escort hack forum hack forum hack forum hack forum